Mokamos pirminio lygio paslaugos

MOKAMOS PIRMINIO LYGIO PASLAUGOS

VŠĮ ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Tvirtinu:
Vadovas Kęstutis Kuzmickas
2019-09-02

            NEMOKAMAI VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre teikiamos  pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos bei būtinoji pagalba asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir priklausantiems šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: IĮ ,,I. Kurcevič bendrosios praktikos kabinetas“,  UAB „Fama bona“, UAB ,,Endemik“, VšĮ I. Kelbauskienės šeimos klinika“, UAB „Ginekologijos šeimos klinika“,  VšĮ „Mano sveikatos centras“, UAB “AND klinika”, V. Suzanovičienės bendrosios praktikos gyd. kabinetas, UAB “GK klinika”, UAB “EuroEra”, UAB “R.V.L.”

Už suteiktas šias paslaugas Žirmūnų PSC apmoka Vilniaus TLK.

  MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 (ASMENIMS, NEPRIKLAUSANTIEMS VŠĮ ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO APTARNAUJAMOMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS, NEDRAUSTIEMS PSD, KONSULTUOJAMIEMS PRIVAČIAI)

1.   Gydytojo psichiatro konsultacija:
– pirminė                                                                                                                 50,00 Eur
– pakartotinė iki 30 min.                                                                                  30,00 Eur

2.   Skubus gydymo pratęsimas (konsultacija iki 10 min.)                        15,00 Eur

3.   Gydytojo  psichiatro vizitas į namus                                                          60,00 Eur

4.   Gydytojo  psichiatro konsultacija paciento šeimos nariams          30,00 Eur

5.   Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija:
– pirminė                                                                                                                  45,00 Eur
– pakartotinė                                                                                                          35,00 Eur

6. Gydytojo refleksoterapeuto pirminė  konsultacija                                 50,00Eur

Akupunktūros seansas                                                                                       30,00 Eur

7.  Kognityvinė – elgesio terapija                                                                        35,00 Eur

8.  Individuali  psichoterapija                                                                                35,00 Eur

9.  Ilgalaikė psichoterapija                                                                                      30,00 Eur

10. Ilgalaikio susilaikymo nuo alkoholio terapija (konsultacija + procedūra) 150 Eur

11.  Psichologo konsultacija                                                                                     25,00 Eur

12.  Psichologo konsultacija paciento šeimos nariams:                                25,00 Eur

13. Psichologo diagnostinis ištyrimas (1 valanda)                                          30,00 Eur

15. Socialinio darbuotojo konsultacija:                                                                18,00 Eur

16. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada                                     20,00 Eur

 

PROFILAKTINIŲ TIKRINIMŲ IR NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

1. Asmenims, draustiems PSD, priklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
1.1 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                                       5,00 Eur
1.2 Mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai.                                                                                                                                                                   5,00 Eur
1.4. Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)  5,00 Eur

2. Asmenims, nedraustiems PSD, priklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
2.1 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                                      20,00 Eur
2.2 Mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai.                                                                                                                                                                   15,00 Eur
2.4 Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)    5,00 Eur

3. Asmenims, nepriklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
3.1. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas, mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai                                                                                                              30,00 Eur

3.2. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas (su sveikatos tikrinimo centro Alvimeda siuntimu)                          6,00Eur

5. Nemedicininės paslaugos

Jei dėl asmens, kuris kreipėsi  dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo, Žirmūnų PSC turi gauti informaciją apie jo įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašus iš kitos gydymo įstaigos, asmuo gali pats pristatyti pažymą arba užsisakyti pažymą ŽPSC užpildęs asmens sutikimą dėl duomenų pateikimo.
5.1. Asmens duomenų užklausa iš asmens sveikatos priežiūros centrų PSC, Priklausomybės ligų centro                                                                                                5,00 Eur
5.2. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos už laikotarpį iki 1 metų, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                       10,00 Eur
5.3. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos už laikotarpį daugiau negu 1 metų, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                 10,00 Eur
5.4. Pažymos apie sveikatos būklę išrašymas pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                                                               10,00 Eur
5.5. Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a) 5,00 Eur
5.6. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pažyma ( F 046/a)                                                                                                                                                                             10,00 Eur
5.7.Išrašo apie asmens sveikatos būklę teikimas teismui  (asmeniui pačiam prašant )                                                                                                                                  100,00 Eur
5.8. A4 lapo formato vieno puslapio kopija (asmens sveikatos istorijos vienas puslapis prilyginamas A4 lapo formato vienam puslapiui                               0,20 Eur

Scroll Up search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close