Mokamos pirminio lygio paslaugos

MOKAMOS PIRMINIO LYGIO PASLAUGOS

VŠĮ ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Tvirtinu:
Vadovė D. Pečiukaitienė
2018-11-06

            NEMOKAMAI VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre teikiamos  pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos bei būtinoji pagalba asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir priklausantiems šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: IĮ ,,I. Kurcevič bendrosios praktikos kabinetas“,  UAB „Fama bona“, UAB ,,Endemik“, VšĮ I. Kelbauskienės šeimos klinika“, UAB „Ginekologijos šeimos klinika“,  VšĮ „Mano sveikatos centras“, UAB “AND klinika”.

Už suteiktas šias paslaugas Žirmūnų PSC apmoka Vilniaus TLK.

  MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 (ASMENIMS, NEPRIKLAUSANTIEMS VŠĮ ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO APTARNAUJAMOMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS, NEDRAUSTIEMS PSD, KONSULTUOJAMIEMS PRIVAČIAI)

1.  Gydytojo psichiatro konsultacija:
– pirminė                                                  45,00 Eur
– pakartotinė iki 30 min.                   30,00 Eur
– pakartotinė virš 30 min.                 35,00 Eur
2. Skubus gydymo pratęsimas (konsultacija iki 10 min.)                        15,00 Eur
3.   Gydytojo  psichiatro vizitas į namus                                                         60,00 Eur
5.   Gydytojo  psichiatro konsultacija paciento šeimos nariams          30,00 Eur
6.   Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija:
– pirminė                                      45,00 Eur
– pakartotinė                              35,00 Eur
7.  Kognityvinė – elgesio psichoterapija                                             25,00 – 30,00 Eur
8.  Individuali psichodinaminė psichoterapija                                25,00 – 35,00 Eur
9.  Individuali psichodinaminė psichoterapija (R. Samušytė)                   40,00 Eur
10.  Psichologo konsultacija                                                 35,00 Eur
11. Psichologo psichoterapija                              25,00 – 35,00 Eur
12.  Psichologo konsultacija paciento šeimos nariams:                              30,00 Eur
13. Psichologo diagnostinis ištyrimas (1 valanda)                                       4 5,00 Eur
14. Vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimas Wechslerio intelekto       90,00 Eur
(WISC-III) skale
15. Socialinio darbuotojo konsultacija:                                                             18,00 Eur

PROFILAKTINIŲ TIKRINIMŲ IR NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

1. Asmenims, draustiems PSD, priklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
1.1 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                                       3,00 Eur
1.2 Mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai.                                                                                                                                                                   3,00 Eur
1.4. Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)  2,50 Eur

2. Asmenims, nedraustiems PSD, priklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
2.1 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                                      20,00 Eur
2.2 Mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai.                                                                                                                                                                   13,00 Eur
2.4 Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)     2,50 Eur

3. Asmenims, draustiems PSD, nepriklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
3.1. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas, mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai                                                                                                              20,00 Eur

4. Asmenims, nedraustiems PSD, nepriklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
4.1. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas, mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai                                                                                                              34,00 Eur

5. Nemedicininės paslaugos

Jei dėl asmens, kuris kreipėsi  dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo, Žirmūnų PSC turi gauti informaciją apie jo įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašus iš kitos gydymo įstaigos, asmuo gali pats pristatyti pažymą arba užsisakyti pažymą ŽPSC užpildęs asmens sutikimą dėl duomenų pateikimo.
5.1. Asmens duomenų užklausa iš asmens sveikatos priežiūros centrų PSC, Priklausomybės ligų centro                                                                                                3,00 Eur
5.2. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos už laikotarpį iki 1 metų, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                          5,50 Eur
5.3. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos už laikotarpį daugiau negu 1 metų, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                    7,30 Eur
5.4. Pažymos apie sveikatos būklę išrašymas pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                                                                  5,50 Eur
5.5. Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a) 2,50 Eur
5.6. Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pažyma ( F 046/a)                                                                                                                                                                                3,50 Eur
5.7.Išrašo apie asmens sveikatos būklę teikimas teismui  (asmeniui pačiam prašant )                                                                                                                                  100,00 Eur
5.8. A4 lapo formato vieno puslapio kopija (asmens sveikatos istorijos vienas puslapis prilyginamas A4 lapo formato vienam puslapiui                                0,15 Eur

Scroll Up search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close