Antrinio lygio paslaugos

VŠĮ ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Tvirtinu:
Vadovas K. Kuzmickas
2019 03 01

            NEMOKAMAI VšĮ Žirmūnų psichikos sveikatos centre teikiamos  pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugos bei būtinoji pagalba asmenims, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir priklausantiems šioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: IĮ ,,I. Kurcevič bendrosios praktikos kabinetas“,  UAB „Fama bona“, UAB ,,Endemik“, VšĮ I. Kelbauskienės šeimos klinika“, UAB „Ginekologijos šeimos klinika“,  VšĮ „Mano sveikatos centras“, VšĮ „Šeimos medicinos ir paliatyvaus gydymo centras“ iki 2018-07-01.

Už suteiktas šias paslaugas Žirmūnų PSC apmoka Vilniaus TLK.

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

(ASMENIMS, NEPRIKLAUSANTIEMS VŠĮ ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO APTARNAUJAMOMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS, NEDRAUSTIEMS PSD, KONSULTUOJAMIEMS PRIVAČIAI)

1.  Gydytojo psichiatro konsultacija:  – pirminė                                      45,00 Eur
– pakartotina                                                                                                   35,00 Eur
– pakartotinė iki 30 min.                                                                               30 Eur
2. Skubus gydymo pratęsimas  (iki 10 min.)                                             15,00 Eur
3.   Gydytojo  psichiatro vizitas į namus:                                                   60,00 Eur
4.   Gydytojos D. Barzdaitienės konsultacijos                                           45,00 Eur
5.   Gydytojo  psichiatro konsultacija paciento šeimos nariams           30,00 Eur
6.   Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija:
– pirminė                                                                                                            45,00 Eur
– pakartotinė                                                                                                      35,00 Eur
– pakartotinė trumpa                                                                                       30,00 Eur
– ilgalaikė psichoterapija                                                                                25,00 – 35,00 Eur
7.  Kognityvinė – elgesio psichoterapija                                                     25,00 – 30,00 Eur
8.  Individuali psichodinaminė psichoterapija                                          25,00 – 35,00 Eur
9.  Psichologo  diagnostinis ištyrimas (1 valanda)                                    45,00 Eur
10.  Psichologo –  konsultacija:                                                                     35,00 Eur
11. Psichologo psichoterapija:                                                                       25,00 – 35,00 Eur
12.  Psichologo konsultacija paciento šeimos nariams:                           30,00 Eur
13. Vaikų intelektinių gebėjimų įvertinimas Wechslerio intelekto
(WISC-III) skale                                                                                              90,00 Eur
14. Socialinio darbuotojo konsultacija:                                                       18,00 Eur
15. Farmakogenetinis psichotropinių vaistų parinkimo tyrimas           450.00 Eur
( tyrimui kraujas gali būti paimamas šeimos gydytojų Sanitas Familiae centre)

PROFILAKTINIŲ TIKRINIMŲ IR NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

1. Asmenims, draustiems PSD, priklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
1.1 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                                                   2.90 Eur
1.2 Mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai.                                                                                                                   2,00 Eur
1.3 Jei dėl asmens, kuris kreipėsi  dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo, Žirmūnų PSC turi gauti informaciją apie jo įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašus iš kitos gydymo įstaigos, asmuo gali pats pristatyti pažymą arba užsisakyti pažymą ŽPSC užpildęs asmens sutikimą dėl duomenų pateikimo (užklausa faksu)                                                                                                       2,00 Eur.
1.4. Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)                                                           1,45 Eur

2. Asmenims, nedraustiems PSD, priklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
2.1 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                                                  20,00 Eur
2.2 Mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai.                                                                                                                                                                                                          11,50 Eur
2.3 Asmens duomenų užklausas iš asmens sveikatos priežiūros centrų PSC, Priklausomybės ligų centro                                                                                                                          2,00 Eur
2.4 Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)                                                            1,45 Eur

3. Asmenims, draustiems PSD, nepriklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

3.1. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatostikrinimas, mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai                                                                                                          20,00 Eur
3.2. Jei dėl asmens, drausto PSD, kuris kreipėsi  dėl profilaktinio sveikatos tikrinimo, Žirmūnų PSC turi gauti informaciją apie jo įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašus iš kitos gydymo įstaigos, asmuo papildomai turi mokėti 2 Eur
3.3 Psichiatro patikrinimas dėl leidimo ginklui išdavimo/pratęsimo UAB Sveikatos tikrinimo centro Alvimeda klientams                                                                                          5,79 Eur

4. Asmenims, nedraustiems PSD, nepriklausantiems mūsų centro aptarnaujamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
4.1. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, profesionalų vairuotojų sveikatos tikrinimas, mėgėjų vairuotojų sveikatos tikrinimas, vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas, darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas, stojančių į profesinio mokymo, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas sveikatos tikrinimas, kiti profilaktiniai tikrinimai                                                                                                                                                                                             34,00 Eur

5. Nemedicininės paslaugos
5.1Išrašas iš asmens sveikatos istorijos už laikotarpį iki 1 metų, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                                                    5,50 Eur
5.2 Išrašas iš asmens sveikatos istorijos už laikotarpį daugiau negu 1 metų, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                                    7,30 Eur
5.3   Pažymos apie sveikatos būklę išrašymas pacientui arba jo įgaliotam atstovui pageidaujant                                                                                                                                         5,50 Eur
5.4.  A4 lapo formato vieno puslapio kopija (asmens sveikatos istorijos vienas puslapis prilyginamas A4 lapo formato vienam puslapiui                                                                                                                                                                                                                                                0,15 Eur
5.5. Pažymos apie įrašymą/neįrašymą į psichikos sutrikimų turinčių asmenų sąrašą Žirmūnų PSC už asmens nurodytą laikotarpį išdavimas ( F 027/a)                                                   1, 45 Eur
5.6 Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pažyma (F.027/a)                                                                                                              3,50 Eur

INDIVIDUALI PSICHODINAMINĖ PSICHOTERAPIJA – psichologinis gydymo būdas, kurio metu klientas ir psichoterapeutas kalbasi reguliarių susitikimų metu.

PSICHODINAMINĖ psichoterapija – psichoterapijos rūšis, kuri remiasi samprata, jog psichiką sudaro tam tikros dalys, tarp kurių visada yra konfliktas, o to konflikto sprendimas atsispindi mūsų jausmuose ir elgesyje, santykiuose su kitais žmonėmis. Didžioji žmogaus elgesį lemianti psichikos dalis yra pasąmoninga, bet nereiškia, kad niekaip nepasiekiama. Dalis pasąmomingo turinio – tai ankstesni patyrimai, jausmai, fantazijos, norai, kuriuos psichika tiesiog išstūmė iš sąmonės, nes juos buvo per sunku ištverti ar jie buvo „draudžiami“. Grąžinant tą išstumtą sąmonės dalį, žmogus labiau susipažįsta su tikruoju savimi, plečiasi jo savimonė, jis pamato galimybes keistis.
Šioje psichoterapijoje daug dėmesio skiriama vaikystės amžiaus konfliktams ir tiems būdams, kuriuos suradome jiems išspręsti, įtvirtinome ir toliau naudojame savo gyvenime . Dažnai būna taip, kad vaikiškame amžiuje sprendimo būdai yra tinkami ir padeda bendrauti, o kartojant juos suaugusiojo gyvenime – tampa trukdančiais, nors jų pats žmogus ir nepastebi. Psichodinaminės psichoterapijos metu klientas su specialisto pagalba siekia pamatyti ir suprasti, kas jam trukdo bendrauti, kelia skausmą, nusivylimą ar kitus jausmus, t.y., mokosi labiau save pažinti ir priimti. Be to, tarp kliento ir psichoterapeuto susiklosto ryšys, kuriame atsikartoja kliento santykių būdai ir sunkumai, jie vyksta „ čia ir dabar“, todėl klientas, padedamas terapeuto, gali surasti naują, lankstesnį būdą išspręsti problemą. Tęsiantis psichoterapijos procesui, sesijų kabinetas tampa saugia naujų patyrimų aikštele, kurioje klientas gali sukurti naujus savo paties ar kitų priėmimo modelius, juos įtvirtinti, o paskui išsinešti ir išbandyti savo gyvenime.

PSICHOTERAPIJA GALI PADĖTI:

 • Kai jaučiatės prislėgtas , nuliūdęs, praradęs gyvenimo džiaugsmą, nesitikintis nieko gero ateityje;
 • Kai vargina savikalta, savigrauža, beprasmiškumas, abejonės savimi;
 • Kai gyvenimas tampa toks sudėtingas ir beprasmis, kad norite numirti, kuriate tokius planus ar esate bandęs juos įvykdyti;
 • Kai vargina nerimas – protarpinis (panikos priepuoliai) ar įvairaus sunkumo pastovi įtampa, negalėjimas atsipalaiduoti, jaudulys;
 • Kai vargina miego sutrikimai;
 • Kai kenčiate nuo įvairių fobijų ;
 • Kai vargina įvairūs fiziniai simptomai ( galvos skausmai, svaigimas, virškinimo sutrikimai ir t.t), kurių nepaaiškina atlikti fizinės organizmo būklės tyrimai;
 • Kai patyrėte netektį ir Jums sunku ją išgyventi;
 • Kai sužinojote apie savo ar artimo žmogaus sunkią, grėsmingą ligą ;
 • Kai jaučiate, kad Jūsų santykiai su artimais žmonėmis Jūsų netenkina – iškyla konfliktai, nesusipratimai, nutrūksta ryšiai ir tai Jus neramina;
 • Kai norite labiau suprasti save, savo jausmus ir santykius su kitais žmonėmis
 • Parengė gyd. Rima Samušytė

 

 • KOGNITYVINĖ ELGESIO PSICHOTERAPIJA
 • Kognityvinė elgesio terapija ( KET)atsirado maždaug prieš 40m., ir labai greitai išpopuliarėjo išsivysčiusiose šalyse. Pagrindinės jos greito vystymosi prielaidos yra šiuolaikinio gyvenimo tempas ir augantys žmonių socialiniai poreikiai, kurie skatina ieškoti trumpalaikės, į tikslą orientuotos terapijos, kokia ir yra KET.
 •    KET buvo sukurta 1960m. Aaron T. Beck, psichoanalitiko, pastebėjusio, kad depresijos metu klientą varginančios negatyvios mintys apie save, pasaulį ir ateitį yra nerealios ir,  pakeitus jas adaptyvesniomis mintimis, pasikeisdavo kliento emocijos ir elgesys. Labai paprasta suprasti, kad ne tragiškos situacijos ar įvykiai sukelia stresą, bet tai, ką mes apie jas galvojam ir kaip jas suprantam.  KET metu, terapeutas ir klientas, kaip vienos komandos nariai., analizuodami  kognityvinį modelį, kartu sprendžia kylančias problemas,Šiuo metu KET taikoma:1.      Psichikos sutrikimams gydyti: depresiją ir nerimą, valgymo, priklausomybių ir asmenybių sutrikimams gydyti, kartu su medikamentais taikoma bipolinio sutrikimo ir šizofrenijos gydymui;2.      Tam tikrų medicininių ligų  gydymui – dirgliosios žarnos sindromui, lėtinio nuovargio sindromui, hipertenzijai, nemigai, nutukimui, fibromialgijai, nekardialiniam krūtinės skausmui, vėžiui, diabetui, migrenai ir kitiems lėtinio skausmo sutrikimams.3.      Psichologinėms problemoms – pykčiui, kaltei, bendravimo sunkumams, stresui, gedėjimui, žemai savivertei ir kompulsiniam lošimui gydyti.KET taikoma vaikų, paauglių, suaugusių, porų ir šeimų gydyme.Skirtingai nuo kitų psichoterapijos rūšių, KET yra šviečiamoji, daugiau akcentuoja dabartį, yra konkretesnė laiko atžvilgiu ir daugiau orientuota į problemos sprendimą. Terapijos metu pacientas įgauna įgūdžių, kuriuos naudoja visą likusį gyvenimą. Šie įgūdžiai susiję su iškreipto mąstymo atpažinimu, įsitikinimų modifikavimu ir elgesio keitimu. Jie pasiekiami naudojant visą eilę įvairiausių technikų – kognityvinių, elgesio, aplinkos, biologinių, palaikančiųjų, tarpasmeninių ir eksperimentinių. Technikas terapeutas pasirenka vadovaujantis atvejo konceptualizacija, vyraujančiomis problemomis ir specifiniais  atskiros sesijos tikslais.KET efektyvumas yra patvirtintas moksliškai, remiantis atliktais klinikiniais tyrimais. Tai milžiniškais tempais progresuojanti terapija, išmokanti įveikti bet kokius gyvenimo sunkumus.
 • Parengė gyd. D.Pečiukaitienė
Scroll Up search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close